Elektroterapie

Patří k fyzikální terapii, při které je využíván léčebný účinek různých forem elektrické energie. Elektroterapie v převážné míře využívá své analgetické účinky, zlepšuje krevní cirkulaci a výživu tkání, tlumí zánětlivou aktivitu a usnadňuje tak pohybové funkce.

Princip elektroterapie spočívá ve stimulaci nervu a svalu střídavým elektrickým proudem různé frekvence a průběhu.

K této terapii používám přístroj – Elektrostimulátor digitální COMBO 3v1.

Aplikuji dva druhy proudů:

TENS-transkutánní elektrostimulace

Spočívá na principu, že vedení bolestivých vzruchů a vnímání bolesti je možné zmírnit až potlačit drážděním nervů na různých úrovních nervového systému. Ovlivňuje nejen bolesti, aktivací dostředivé nervové dráhy a vlivem na mozkové endorfiny, ale uvolňuje i hypertony a svalová ztuhnutí, což je cenné zvláště při léčbě chorob pohybového ústrojí.

Využití má v léčbě bolestivých stavů páteře, hlavy, poúrazové bolesti pohybového ústrojí.

EMS-elektronická stimulace svalů

Elektronická stimulace svalů ( EMS ) je také známá jako neuromuskulární stimulace. EMS pošle přes elektrody slabé elektrické impulsy do cílových svalových skupin .

Konkrétně , stimuluje motorické nervy. EMS může být použita ke zlepšení prokrvení, zvýšení svalové síly a vytrvalosti a úlevě od bolesti způsobené těsnými nebo spastickými svaly. U klientů, kteří trpí ochrnutím, EMS slouží jako " pasivní cvičení". Tyto proudy mají účinek analgetický a zvyšují prokrvení tkání.

Masáž